Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

 1. Zarząd Powiatu to organ wykonawczy powiatu.
 2. W skład zarządu wchodzą: starosta, wicestarosta i jeden członek zarządu.
 3. Członkowie zarządu mogą być wybrani również spoza składu rady.
 4. Etatowymi członkami zarządu są starosta i wicestarosta oraz wybrani spoza składu rady pozostali członkowie zarządu.

Skład Zarządu

W skład Zarządu wchodzą:

1. Damian Mrowiec – Starosta

2. Marek Profaska – Wicestarosta

3. Jerzy Brząkalik – Członek Zarządu

4. Mariusz Kaszek – Członek Zarządu

5.Franciszek Mazur – Członek Zarządu

I kadencja 1998 - 2002

 1. Damian Mrowiec - Starosta
 2. Wincenty Klyta - Wicestarosta
 3. Jan Chentosz - Członek Zarządu
 4. Danuta Dudek - Członek Zarządu
 5. Izbalella Krasowska - Salamon - Członek Zarządu
 6. Józef Wącirz - Członek Zarządu

II kadencja 2002 - 2006

 1. Damian Mrowiec - Starosta
 2. Wincenty Klyta - Wicestarosta
 3. Danuta Dudek - Członek Zarządu
 4. Franciszek Mazur - Członek Zarządu
 5. Jan Tokarz - Członek Zarządu

III kadencja 2006 - 2010

 1. Damian Mrowiec - Starosta
 2. Krzysztof Kluczniok - Wicestarosta
 3. Wincenty Klyta - Członek Zarządu
 4. Roman Kubek - Członek Zarządu
 5. Jan Tokarz - Członek Zarządu 

IV kadencja 2010 - 2014

 1. Damian Mrowiec - Starosta
 2. Aleksandra Chudzik - Wicestarosta
 3. Zbigniew Goworowski - Członek Zarządu
 4. Mariusz Kaszek - Członek Zarządu
 5. Franciszek Mazur - Członek Zarządu

 

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi