Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zarząd Powiatu

  1. Zarząd Powiatu to organ wykonawczy powiatu.
  2. W skład zarządu wchodzą: starosta, wicestarosta i jeden członek zarządu.
  3. Członkowie zarządu mogą być wybrani również spoza składu rady.
  4. Etatowymi członkami zarządu są starosta i wicestarosta oraz wybrani spoza składu rady pozostali członkowie zarządu.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi