Starostwo Powiatowe w Rybniku

Adres:
3 Maja 31, pok. 209
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 324228300 wew.13
Faks:
+48 324228658
Pobierz informację jako: Wizytówka
Dodatkowe informacje:

Do podstawowych zadań Biura Zamówień Publicznych należy:

1) prowadzenie i koordynowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wyjątek określają zadania Referatu ABI),

2) opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia zamówień publicznych,

3) współpraca z poszczególnymi komórkami w zakresie prowadzonych postępowań,

4) opracowywanie planów na podstawie informacji z poszczególnych komórek i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,

5) kompletowanie materiałów źródłowych wydziałów (referatów), stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

6) udzielanie wyjaśnień wydziałom (referatom) przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,

7) prowadzenie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,

8) realizacja obowiązków dot. publikacji w prowadzonych postępowaniach,

9) obsługa administracyjna komisji, przyjmowanie ofert i dbanie o zabezpieczenie ich nienaruszalności do czasu otwarcia,

10) prowadzenie współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych zgodnie z wymogami prawa (m. in. przekazywanie informacji o orzeczeniach sądów, powiadamianie o szczególnej procedurze).

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi