Starostwo Powiatowe w Rybniku

RFZ
Adres:
3 Maja 31, pok. 320, 321
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 422 83 00 (wew. +48 416 13 47, +48 416 13 57)
Faks:
+48 32 422 86 58
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Do podstawowych zadań referatu należy:

1. Do podstawowych zadań referatu należy:

1) bieżący monitoring możliwości pozyskania i wnioskowania o fundusze zewnętrzne wynikające z zadań Powiatu,

2) gromadzenie informacji o istniejących możliwościach uzyskania dofinansowania i informowanie komórek organizacyjnym Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w przedmiotowym zakresie,

3) współpraca i konsultowanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu planowanych przedsięwzięć w celu oceny zgłoszonej inicjatywy i wstępnej kwalifikacji do sfinansowania z odpowiednich funduszy,

4) koordynowanie przygotowania wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędną dokumentacją w celu uzyskania funduszy zewnętrznych,

5) współorganizacja działań w zakresie wyłonienia wykonawcy projektu i współpraca z komórkami merytorycznymi Starostwa w zakresie realizacji przepisów prawa w szczególności stosowania Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego,

6) monitorowanie oraz obsługa administracyjna przebiegu realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych od momentu podpisania umowy o dofinansowanie,

7) koordynacja projektów inwestycyjnych w zakresie pozyskanych środków,

8) prowadzenie stałej współpracy, w tym bieżącej korespondencji z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad realizacją projektów,

9) nadzorowanie procesu aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,

10) realizacja celów operacyjnych Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie zadań komórki organizacyjnej.

2. Do zadań dodatkowych należy:

1) prowadzenie rejestru stowarzyszeń,

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

4) koordynacja działań w zakresie przeprowadzania zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

5) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi