Starostwo Powiatowe w Rybniku

Kierownictwo

Kierownictwo Starostwa stanowią: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik w szczególności:
DAMIAN MROWIEC - STAROSTA RYBNICKI
MAREK PROFASKA - WICESTAROSTA
KATARZYNA WAWOCZNY - SEKRETARZ POWIATU
SYLWIA MARCOL-WRÓBLEWSKA - SKARBNIK POWIATU

Wydziałami, referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy, w szczególności:

DAMIAN MROWIEC - STAROSTA RYBNICKI

MAREK PROFASKA - WICESTAROSTA

KATARZYNA WAWOCZNY - SEKRETARZ POWIATU

SYLWIA MARCOL-WRÓBLEWSKA - SKARBNIK POWIATU

MAREK ZAWADZKI -  GEODETA POWIATOWY

ANDRZEJ STEPHAN - KIEROWNIK REFERATU

OLGA POLOK - KIEROWNIK REFERATU

GRZEGORZ POTYSZ - KIEROWNIK REFERATU

JOANNA MACHEJ-LIBERUS - KIEROWNIK REFERATU

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi