1. Romuald Stencel - przewodniczący
  2. Jan Jochem - członek
  3. Andrzej Kiełkowski - członek
  4. Izabella Krasowska - Salamon - członek
  5. Krzysztof Kluczniok - członek
  6. Jan Tokarz - członek
  7. Urszula Wiśniewska - członek
  8. Jacek Wowra - członek
  9. Piotr Zniszczoł - członek