1. Jacek Wowra - przewodniczący
  2. Paweł Bugdol - członek
  3. Alojzy Klasik - członek
  4. Krzysztof Kluczniok - członek
  5. Damian Mrowiec - członek