Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.62.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na wykonanie i likwidację tymczasowego obiektu mostowego w ramach inwestycji "Przebudowa mostu w ciągu ul. Miarki nad rzeką Bierawką w Bełku" (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny).

W szczególności na:

wykonanie tymczasowego przejścia nad rzeką Bierawką w km 49+672,40 obiektu mostowego w ciągu drogi objazdowej ul. Miarki w Bełku, w celu umożliwienia bezpiecznego przełożenia ruchu drogowego na obiekt tymczasowy na czas przebudowy istniejącego obiektu mostowego w ciągu ul. Miarki nad rzeką Bierawką w Bełku, o następujących parametrach:

Światło poziome pod obiektem 6,7 m
Długość obiektu 21,00 m
Szerokość jezdni na obiekcie: 7,00 m
Szerokość jednostronnego chodnika: 1,50 m
kąt skosu 90°
nośność mostu klasa B wg PN-85/S-10030
rzędna zwierciadła wody miarodajnej na wlocie obiektu (od strony wody górnej) 249,88 m npm
rzędna zwierciadła wody miarodajnej na wylocie obiektu (od strony wody dolnej) 249,89 m npm
rzędna spodu konstrukcji mostu 251,06 m npm
spadek poprzeczny jednostronny jezdni 2%

Zasięg oddziaływania projektowanego mostu tymczasowego obejmuje działki: Nr 1439/328, 1893/328,1890/328, 1896/328 stanowiące własność osób fizycznych oraz Nr 1489/328, 1894/328 w Bełku stanowiące własność Skarbu Państwa.

 

Lp
Lokalizacja obiektu
światło obiektu:
B x H

Długość obiektu
L [m]
Minimalna rzędna spodu konstrukcji mostowej
Współrzędne geograficzne obiektu inżynierskiego

 

Szer.
B [m]
Wys.
H [m]

 

1
2
3
4

5
1
Ulica Miarki w m. Bełk
km 49+672,4 rzeki Bierawki
6,70 x 2,35
21,00
251,06m n.p.m.
T1 – 500 07’ 57,215; 180 42’ 59,183”
T2 – 500 07’ 57,374; 180 42’ 58,741”
T3 – 500 07’ 57,977; 180 42’ 59,263”
T4 – 500 07’ 57,819; 180 42’ 59,705”
T5 – 500 07’ 57,693; 180 42’ 59,307”

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.62.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.62.2017.pdf Małgorzata Zimnol71 kB4002017-11-27 13:292017-11-27 13:29

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi