Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.48.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej klasy "D" (dojazdowej) tj. ul. Miarki w Bełku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), nad rzeką Bierawką w km 49+ 660 wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki.

 

1. przebudowa mostu obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego mostu wraz z fragmentami drogi w obrębie najazdu,
- budowę nowego obiektu mostowego,
- budowę chodnika po jednej ze stron mostu,
- wykonanie elementów odwodnienia obiektu,
- korekta układu dna i skarp cieku wraz z jego umocnieniem w obrębie obiektu mostowego
- przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu (sieć energetyczna), w obrębie mostu – w kapie chodnikowej.

Dane geometryczne nowego mostu:
Światło poziome pod obiektem 11,64 m
Długość obiektu 13,33 m
Długość obiektu z uwzględnieniem skrzydeł: 19,45 m
Szerokość jezdni na obiekcie: 7,50 m
Szerokość ścieżki rowerowej i chodnika: 2,50 m
rzędna zwierciadła wody miarodajnej na wlocie obiektu (od strony wody górnej) 250,06 m npm
rzędna zwierciadła wody miarodajnej na wylocie obiektu (od strony wody dolnej) 250,05 m npm
rzędna spodu konstrukcji mostu 251,25 m npm
spadek poprzeczny jednostronny jezdni 2%
pochylenie poprzeczne chodnika 3% w kierunku jezdni
barieroporęcze H2 o wysokości h=1,1m

Parametry nowego obiektu mostowego:

 

2. umocnienie odcinka rzeki o długości 32,0 m obejmuje:
umocnienie dna narzutem kamiennym o grubości minimum 30cm,
umocnienie skarp narzutem kamiennym o grubości minimum 45cm
umocnienie stopy skarp palisadą z pali drewnianych 15cm i długości L=2,0m

Zasięg oddziaływania projektowanego mostu obejmuje działki: Nr 1439/328, 1890/328, 1891/328 stanowiące własność osób fizycznych oraz Nr 1489/328, 1894/328 w Bełku stanowiące własność Skarbu Państwa.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.48.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.48.2017.pdf Małgorzata Zimnol98 kB3632017-11-27 13:212017-11-27 13:21

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi