Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.46.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44- 238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części jezdni ul. Szkolnej w Stanowicach (Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny),

z powierzchni całkowitej drogi asfaltowej i chodnika F=0,073 ha, w ilości całkowitej Qhmax = 13,79 m3/h, Qśr/d = 3,24 m3/d, Qmax/r = 803 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego I=58,35 l/(s·ha), przy czasie trwania 23 min, do rowu biegnącego wzdłuż odcinka drogi gminnej (ul. Wyzwolenia) w Stanowicach, za pomocą wylotu istniejącego przepustu pod ul. Szkolną o średnicy Ø 315 mm, położonego na działce Nr 259/69 w Stanowicach, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę odcinka rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż ul. Szkolnej w Stanowicach, przez zarurowanie i wykonanie w śladzie rowu urządzeń kanalizacji deszczowej (rurociąg o średnicy DN 160 – 250 mm z rur PP, studnie rewizyjne), zbierających wody opadowe z drogi i projektowanego chodnika, zasypanie rurociągu i wykonanie chodnika. Zasięg oddziaływania zarurowanego rowu obejmuje działki: Nr 253/52 (obręb Stanowice) stanowiąca własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Nr 1377/68 (obręb Stanowice) stanowiąca własność osób fizycznych, Nr 1376/68 (obręb Stanowice) stanowiąca własność osób fizycznych, 2120/55 stanowiąca własność osoby fizycznej oraz Nr 2119/55 stanowiąca własność Świadków Jehowy w Polsce.

Współrzędne geograficzne wylotu istniejącego przepustu pod ul. Szkolną o średnicy Ø 315 mm:
N: 50° 07' 46.91'', E: 18° 40' 13.91'

Współrzędne geograficzne początku zarurowania rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż ul. Szkolnej:
N: 50° 07' 47.27'', E: 18° 40' 6.88''
Współrzędne geograficzne końca zarurowania rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż ul. Szkolnej:
N: 50° 07' 46.55'', E: 18° 41' 13.73'

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionej sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pokoju numer 221.

 

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.46.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.46.2017.pdf Małgorzata Zimnol73 kB4132017-11-03 09:592017-11-03 09:59

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi