Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.52.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lyski z siedzibą przy ul. Dworcowej 1a, 44-295 Lyski, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Meisel, upoważnionej pełnomocnictwem Nr W.077.6.2017 z dnia 11.04.2017 r., przez Wójta Gminy Lyski w ramach inwestycji „Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem”,

w szczególności na:
wykonanie przejścia rurociągiem sieci wodociągowej PEHD o wzmocnionej ściance RC, średnicy Ø 110 mm i długości 8,0 m, metodą bezwykopową- przewiertem sterowanym, na głębokości 1,11 m pod dnem rzeki Sumina w km 21+965, w rejonie ul. Topolowej w Pstrążnej (Gmina Lyski), na działce Nr 100 (obręb 6 Pstrążna) stanowiącej własność Skarbu Państwa, działce Nr 7.80 (obręb 6 Pstrążna) oraz działce Nr 81 (obręb 6 Pstrążna), stanowiących własność osoby fizycznej,

Współrzędne geograficzne przejścia:

na działce nr 81 (pkt A) N 50° 05’ 7.54” E 18° 21’ 49.91”

na działce nr 80 (pkt B) N 50° 05’ 7.55” E 18° 21’ 49.98”

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków
w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym
w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.52.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.52.2017.pdf Małgorzata Zimnol47 kB3612017-10-20 10:542017-10-20 10:54

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi