Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.50.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy P.H. INTER-HANDEL Iwona Kozioł, z siedzibą przy ul. Wolności 3, 44-230 Bełk, w ramach inwestycji „Budowa odwodnienia budynku handlowo-biurowego”, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych
w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni dachowych budynku biurowo-handlowego

oraz parkingu z 8 stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Palowickiej w Bełku (Gmina i Miasto-Czerwionka-Leszczyny), z powierzchni całkowitej F= 0,1306 ha (powierzchnia dachów F1= 0,0351 ha, powierzchnia parkingu i drogi F2= 0,0955 ha), w ilości Qhmax=10,1 m3/h, Qd śr = 2,25 m3/d, Qr max =1111,1 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 150 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50%, c=2, do ziemi za pomocą studni chłonnej,

2. wykonanie urządzenia wodnego tj. studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 2,5 m, głębokości całkowitej 5,0 m i głębokości czynnej 4,0 m, wypełnionej warstwami piasku i żwiru, zlokalizowanej na działce Nr 2725/295 przy ul. Palowickiej (obręb 1 Bełk), stanowiącej własność osoby fizycznej.

Współrzędne geograficzne wylotu studni chłonnej: N 50° 07’ 33.81” E 18° 42' 33.36”

 

W związku z powyższym, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków
w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym
w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.50.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.50.2017.pdf Małgorzata Zimnol55 kB3832017-10-09 11:242017-10-09 11:24

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi