Starostwo Powiatowe w Rybniku

Odwołanie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Gaszowice, Szczerbice, dz. nr 1576/12

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 4 pkt 9 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Starosta Rybnicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza co następuje:

  1. Odwołuje się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Gaszowice, obręb Szczerbice, karta mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1576/12 o powierzchni 974 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00060493/2, ustalony na dzień 19 czerwca 2015 r.
  2. Powodem odwołania przetargu są uchybienia w procedurze podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz wniosek o przekazanie ww. nieruchomości na rzecz Powiatu Rybnickiego na cele publiczne związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zarządzenie Starosty Rybnickiego 15.2015 .pdf)Zarządzenie Starosty Rybnickiego 15.2015 .pdf Sylwia Paszenda-Sola503 kB2922015-05-26 11:392015-05-26 11:39

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi