Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr 4100/II/58/2011

Uchwała nr 4100/II/58/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała nr 4100/IV/187/2011

Uchwała nr 4100/IV/187/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.971.769 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała nr 4100/IV/186/2011

Uchwała nr 4100/IV/186/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekty uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020.

Uchwała nr 4100/IV/185/2011

Uchwała nr 4100/IV/185/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała nr 4100/IV/124/2011

Uchwała nr 4100/IV/124/2011 z dnia 8 września 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Uchwała nr 4100/II/154/2010

Uchwała nr 4100/II/154/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2018.

Uchwała nr 4100/II/153/2010

Uchwała nr 4100/II/153/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.355.897,43 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Powiatu Rybnickiego.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi