Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4100/IV/84/2014

Uchwała nr 4100/IV/84/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 4100/IV/10/2014

Uchwała nr 4100/IV/10/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rybnickiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4100/IV/9/2014

Uchwała nr 4100/IV/9/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.467.373zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Powiatu Rybnickiego

Uchwała Nr 4100/IV/199/2013

Uchwała nr 4100/IV/199/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.467.373 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu Rybnickiego

Uchwała Nr 4100/IV/198/2013

Uchwała nr 4100/IV/198/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwaływ sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019

Uchwała Nr 4100/IV/197/2013

Uchwała nr 4100/IV/197/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr 4100/IV/144/2013

Uchwała nr 4100/IV/144/2013 z dnia 6 września 2013r. roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Rybniku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Uchwała nr 4100/IV/240/2012

Uchwała nr 4100/IV/240/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.880.695zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Powiatu Rybnickiego

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi