Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/IV/141/2017

Uchwała nr 4200/IV/141/2017 z dnia 11 września 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Uchwała Nr 4200/IV/63/2017

Uchwała Nr 4200/IV/63/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 4200/IV/337/2016

Uchwała Nr 4200/IV/337/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rybnickiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Nr 4200/IV/336/2016

Uchwała Nr 4200/IV/336/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2017 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała Nr 4200/IV/177/2016

Uchwała Nr 4200/IV/177/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała Nr 4200/IV/176/2016

Uchwała Nr 4200/IV/176/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

Uchwała Nr 4200/IV/175/2016

Uchwała Nr 4200/IV/175/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi