Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/IV/127/2018

Uchwała Nr 4200/IV/127/2018 z dnia 7 września 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachw sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi