Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/V/133/2020

Uchwała Nr 4200/V/133/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr 4200/V/132/2020

Uchwała Nr 4200/V/132/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Zarządu Powiatu w Rybniku.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi