Starostwo Powiatowe w Rybniku

Uchwały Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

Procedura podejmowania uchwały:

 1. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić każdy z członków Zarządu. Informacje o problemach wymagających rozstrzygnięcia w formie uchwały przekazują Zarządowi kierownicy wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Rybniku lub kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Rybnickiego.
 2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu ustala jego Przewodniczący - Starosta Rybnicki.
 3. Każdy członek Zarządu może zgłosić poprawkę do przedstawionego porządku obrad lub przedłożonego projektu uchwały. Poprawki są przyjmowane lub odrzucane większością głosów.
 4. Każdy członek Zarządu ma prawo zgłosić kontrpropozycję w stosunku do przedstawionego projektu uchwały.
 5. Po przegłosowaniu wszystkich zgłoszonych poprawek Zarząd Powiatu decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały w postaci ustalonej w głosowaniu nad poprawkami. Rozstrzygnięcie zapada większością głosów wskazaną w przepisach ustawowych. Domniemywa się, iż jest to zwykła większość głosów.
 6. Podjętą uchwałę:
  • zaopatruje się w kolejny, wynikający z rejestru uchwał Zarządu Powiatu, numer
  • podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu
  • w przypadku uchwał w sprawach finansowo - budżetowych przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi